Skip to main content

Szkoły i kluby szachowe

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi szkołami szachowymi rekomendowanymi przez Łódzki Związek Szachowy w  województwie łódzkim

Szkoły działające w Łodzi 

Szkoła Szachowa Sylwestra Bednarka

prowadzący Sylwester Bednarek Mistrz FIDE

strona facebookowa: https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-szachowa-Sylwester-Bednarek-1125801250845358/?fref=ts

 

Szkoła Szachowa Szach-Mat

prowadzący: Piotr Straupisz

strona internetowa : http://szach-mat.com.pl/

 

Łódzka Akademia Szachowa

prowadzący: Karol Rawicz

strona facebookowa: https://www.facebook.com/LodzkaAkademiaSzachowa/?fref=ts

 

Łódzka Szkoła Szachowa „Krzyś”

prowadzący: Krzysztof Żurkiewicz

strona internetowa: http://szachykrzys.pl/

 

Wkrótce pojawią się informacje o innych szkołach w innych miastach