Skip to main content

Protokół zebrania przedstawicieli klubów Łódzkiego Związku Szachowego

Spała 27 maja 2016

 Nr 3/2016

Protokół

zebrania przedstawicieli klubów

Łódzkiego Związku Szachowego

Dnia 27 maja 20116 roku w Spale podczas odbywających się mistrzostw juniorów województwa łódzkiego w szachach na 2016 rok odbyło się zebranie Zarządu i przedstawicieli klubów. Dokonano wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Szachowego, który ma się odbyć w dniu 18 czerwca 2016 w Warszawie.

Podczas zebrania Prezes zaproponował kandydatury osób, które reprezentowałyby nasze województwo w osobach:

Prezes – Sylwester Bednarek

Członek Zarządu – Andrzej Miętkiewicz

Członek Zarządu – Waldemar Wolniaczyk.

Zaproponowani kandydaci wyrazili swoją zgodę.

Podczas głosowana jednogłośnie zatwierdzono zaproponowane osoby.

 

                                                                                                Sekretarz                                    Prezes

                                                                                           Zdzisław Czyżak                     Sylwester Bednarek


Dodaj komentarz