Skip to main content

Protokół 2/2016

Spała 26.05.2016

Nr 2/2016

 

Protokół

 

Podczas odbywających się Mistrzostw Województwa Łódzkiego Juniorów w Spale odbyło się zebranie Zarządu Łódzkiego Związku Szachowego.  Spośród grona Zarządu na zebraniu byli nieobecni Pani Joanna Majdan-Gajewska, Krzysztof Długosz i Paweł Hrabec.

Na wstępie głos zabrał Prezes Pan Sylwester Bednarek. Przedstawił sprawozdanie z dotychczas-sowej działalności. Omówił temat nawiązania współpracy z wice-prezydentem miasta Łodzi Panem Tomaszem Trelą, jak również Łódzką Federacją Sportu.

Kolejnym poruszonym zagadnieniem było omówienie rozwijającego się projektu „Szachy w szkole”. Pan Prezes podsumował wydarzenia ostatnich miesięcy bieżącego roku.

Kolejnym punktem było ustalenie zasad projektu organizacyjnego powoływania kadry juniorów młodszych naszego województwa. Po omówieniu zasad dokonano wyboru koordynatora w osobie Pana Roberta Chojnowskiego.

W dalszym ciągu obrad omówiono postulaty problemów jakie mają zostać poruszone na zbliżającym się WZD PZSzach w Warszawie w dniu 18 czerwca br.

Dokonano również podsumowania i analizy tegorocznych występów zawodników z naszego województwa na zakończonych Mistrzostwach Polski Juniorów. Dyskusja przeszła na tematy związane z podniesieniem poziomu i prestiżu łódzkich szachów. Ustalono zwiększenie ilości odbywających się „lokalnych” imprez i zmniejszenie stawek pobieranych opłat „wpisowego”.  Ustalono zwiększenie ilości imprez zarówno w turniejach indywidualnych, jak również zaplanowano rozgrywki drużynowe.

Dyskusję zakończono wnioskiem o zwiększenie ilości klubów działających na terenie naszego województwa.


Dodaj komentarz