Skip to main content

Protokół 1/2016

Łódź 13 luty 2016

Nr 1/2016

 

 

Protokół posiedzenia

Zarządu Łódzkiego Związku Szachowego

 

Po zakończonych obradach Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego zebrał się nowo wybrany Zarząd Łódzkiego Związku Szachowego.

Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia było ustalenie i podział funkcji w Zarządzie.

Na wniosek Prezesa osoby mające pełnić poszczególne funkcje wyraziły na to zgodę, po czym podjęto uchwałę.

Po jednomyślnym przyjęciu uchwały posiedzenie zakończyło się.

 

 

                                                                                       Sylwester Bednarek

                                                                       Prezes Łódzkiego Związku Szachowego


Dodaj komentarz