Skip to main content

Eliminacje Międzywojewódzkie LD/SK do MPM i MPJ 2017

Eliminacje Międzywojewódzkie LD/SK
do MPM i MPJ 2017

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

I. Organizator zawodów:

Łódzki Związek Szachowy

II. Miejsce:

Spała – Ośrodek ZACISZE, ul. Mościckiego 20.

III. Termin:

09-14.10.2016 r.

Przyjazd 09.10.2016 r. od godz. 15.00. Odprawa techniczna o godz. 20.00.

 

IV. Cel zawodów:

Wyłonienie zawodników awansujących do Mistrzostw Polski Młodzików i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w szachach klasycznych w roku 2017.

 

V. Uczestnictwo:

Prawo startu mają obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej zamieszkujący w Polsce urodzeni w latach:

D-9  ur. 2007 i młodsi

C-9  ur. 2007 i młodsi

D-11 ur. 2006-2005

C-11 ur. 2006-2005

D-13 ur. 2004-2003

C-13 ur. 2004-2003

zgłoszenia w terminie do 01.10.2016 r.

Prawo gry mają zawodnicy awansujący z Mistrzostw Wojewódzkich Juniorów oraz zawodnicy uprawnieni z Mistrzostw Polski 2016. Organizator ma prawo uzupełnienia poszczególnych grup do parzystej liczby uczestników.

 

VI. System rozgrywek:

Zawody zostaną rozegrane w sześciu oddzielnych grupach:

D-9, C-9, D-11, C-11, D-13,C-13, zgodnie z wytycznymi PZSzach.

W sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.

 

VII. Awanse:

Do przyszłorocznych Mistrzostw Polski Młodzików w grupach D-9 i C-9 awans uzyskuje po 6 zawodników w grupie, a do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w szachach klasycznych awans uzyskuje po 4 najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej z grup: D-11,C-11, D-13, C-13.
Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju.

 

VIII. Sędziowanie:

Sędzia główny – Andrzej Miętkiewicz

Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.

Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów PZSzach.

 

IX. Sprawy wychowawcze:

Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych, we współpracy z Organizatorem.

Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw jest złożenie przez opiekuna pisemnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw.

 

X. Nagrody i wyróżnienia:

Puchary i medale za zajęcie miejsc I-III w kategoriach dziewcząt i chłopców, dyplomy dla każdego uczestnika zawodów, nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-VI.

 

XI. Zgłoszenia:

Zgłoszenia udziału w terminie do 01.10.2016 r. dokonują kluby lub rodzice/opiekunowie na stronie http://www.chessarbiter.com i na adres e-mail: robson1fck@wp.pl (Robert Chojnowski – kierownik turnieju)

 

Ostateczna weryfikacja listy startowej nastąpi na odprawie technicznej w dniu 09.10.2016 r.

Zawodnicy nie potwierdzeni na odprawie technicznej nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

W wyjątkowych sytuacjach losowych sędzia główny może przyjąć potwierdzenie telefoniczne.

Ilość i harmonogram rund zostaną podane po odprawie technicznej.

 

XII. Finansowanie:

Koszty uczestnictwa ponoszą kluby delegujące zawodników bądź rodzice/opiekunowie.

Opłata startowa wynosi 70 zł (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa w wysokości 20 zł od zawodnika).

 

XIII. Zakwaterowanie i wyżywienie:

Opłaty za noclegi i wyżywienie w terminie do 01.10.2016 r.

Łódzki Związek Szachowy
na konto: 07 1020 3352 0000 1102 0119 4950

pokoje 2/3/4 osobowe z łazienką – 400 zł za cały pobyt z wyżywieniem.

Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 100 zł.

Opłaty po terminie 01.10.2016 r. – tylko po uzgodnieniu z organizatorem !!!

Rezerwacja noclegów i wyżywienia – do 01.10.2016 r.

Robert Chojnowski, tel. 604 129 732, adres mail: robson1fck@wp.pl

 

W przypadku niekorzystania z pobytu w ośrodku opłata organizacyjna 100 zł od osoby.

 

XIV. Postanowienia końcowe:

Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub, względnie rodzic.

Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry, telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

a) dla zawodników – przegrania partii;

b) dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

Prawo ostatecznej  interpretacji niniejszego komunikatu należy do organizatora.

 

Łódzki Związek Szachowy, 26.07.2016 r.

Dodaj komentarz