Skip to main content

Edukacja przez Szachy w Szkole – kurs dla nauczycieli

Edukacja przez Szachy w Szkole

Kurs dla nauczycieli w Łodzi

Szkolenie obejmuje 72h dydaktyczne podzielone na 3 bloki – szachowy, metodyczny i sędziowsko-organizacyjny. Zakończone jest uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do nauczania podstaw gry w szachy podczas zajęć szachowych w ramach Ogólnopolskiego Projektu PZSzach -„Edukacja przez Szachy w Szkole”

Miejsce szkolenia: Łódź, Ośrodek Prząśniczka; ul. Studencka 20/24
Termin szkolenia: 25.06 – 01.07.2016r.
Koszt szkolenia – 500zł. brutto
Termin zgłoszeń do 22.06 (Uwaga: ilość miejsc ograniczona!).
Zgłoszenia proszę przesyłać na wwolniaczyk@gmail.com i szachywszkole@pzszach.org Informacje i pytania: wwolniaczyk@gmail.com, tel. 606657793 – Waldemar Wolniaczyk,

szachywszkole@pzszach.org , tel. 22 428 23 76
Dodatkowo w kursie mogą uczestniczyć zawodnicy z II kategorią szachową oraz instruktorzy

szachowi zaliczając jedynie część metodyczną (daty do ustalenia) – koszt 250 zł.

Opłaty za kurs w Łodzi, prosimy kierować na konto:
Łódzki Związek Szachowy; PKO Bank Polski
07 1020 3352 0000 1102 0119 4950
W tytule podając – „KURS DLA NAUCZYCIELI – IMIĘ I NAZWISKO” Wpłaty do 24.06.2016

Plan pracy podczas kursu.

Data

Godzina

L-ba godzin

25.06

15:00 – 20:00

6

26.06

15:00 – 20:00

6

27.06

9:00 – 18:00

12

28.06

9:00 – 18:00

12

29.06

9:00 – 18:00

12

30.06

9:00 – 18:00

12

01.07

9:00 – 18:00

12

Warunki, jakie musi spełnić szkoła, by przystąpić do Projektu (zobowiązania szkół):

  1. przeznaczenie co najmniej 1 godziny lekcyjnej tygodniowo na zajęcia szachowe przez co najmniej 2 lata w co najmniej 1 oddziale klasowym
  2. w/w zajęcia będą obowiązkowe dla całego oddziału klasowego, dzieci na zajęcia nie będą w żaden sposób selekcjonowane
  3. opisowa ocena ucznia na koniec semestru i na koniec roku szkolnego będzie zawierała opisową ocenę z w/w zajęć szachowych

4.

5. wyrażenie zgody na potencjalne przeprowadzenie anonimowych badań na temat wpływy w/w zajęć na rozwój uczniów przez pracownika naukowego z zewnątrz

Co szkoła może otrzymać (finansowane ze środków PZSzach., Wojewódzkich Związków Szachowych, samorządów i innych partnerów):

  1. sprzęt szachowy w wymiarze: 15 kompletów bierek + 15 szachownic + szachownica demonstracyjna
  2. szkolenie nauczycieli w wymiarze 72 godzin dydaktycznych
  3. programy nauczania i wsparcie metodyczne (przewodnik metodyczny, bezpłatnyudział w konferencjach szkoleniowo – metodycznych, doradca metodyczny PZSzach.)
  4. podręczniki szachowe dla uczniów szkoły biorącej udział w Projekcie w cenie 10 zł /sztuka

Uwaga: W czasie szkolenia będą wykonywane zdjęcia dla potrzeb projektu zamieszczane na stronie projektu Edukacja przez Szachy w Szkole.

Partnerzy projektu : Ministerstwo Edukacji, Polski Związek Szachowy, Łódzki Związek Szachowy

Dodaj komentarz